Realkompetencevurdering (RKV)

En del ansøgere til en erhvervsuddannelse skal have lavet en realkompetencevurdering (RKV) i forbindelse med ansøgningsprocessen. RKV'en laves for at få et overblik over ansøgerens tidligere uddannelses- og erhvervserfaringer. RKV'en laves på skolen.

På baggrund af denne realkompetencevurdering (RKV) fastlægges ansøgerens uddannelsesforløb på Social & SundhedsSkolen, Herning, og det afgøres, om han/hun kan få afkortning af uddannelsen.  

Det vurderes også, om ansøgeren kan få godskrevet dele af skoleforløbet og/eller praktikforløbet på hovedforløbet (social- og sundhedshjælperuddannelsen, social- og sundhedsassistentuddannelsen eller den pædagogiske assistentuddannelse).

En realkompetencevurdering kortlægger både de formelle og uformelle kompetencer, og der vurderes særligt på:
- din uddannelseserfaring
- din erhvervserfaring

Kontakt venligst skolens studievejledere for at planlægge din realkompetencevurdering.

  

Bestil en RKV

Det er muligt at bestille en realkompetencevurdering (RKV) - også selvom du ikke søger om optagelse på en uddannelse på Social & SundhedsSkolen, Herning. RKV'en kan f.eks. bruges ved ansøgning hos en arbejdsgiver. Du bestiller RKV'en via www.efteruddannelse.dk.

Guide til RKV-ansøgning via www.efteruddannelse.dk