Realkompetencevurdering (RKV)

En del ansøgere til en erhvervsuddannelse skal have lavet en realkompetencevurdering (RKV) i forbindelse med ansøgningsprocessen. RKV'en laves for at få et overblik over ansøgerens tidligere uddannelses- og erhvervserfaringer. RKV'en laves på skolen.

På baggrund af denne realkompetencevurdering (RKV) fastlægges ansøgerens uddannelsesforløb på Social- og Sundhedsskolen Midt- og Vestjylland, og det afgøres, om han/hun kan få afkortning af uddannelsen.  

Det vurderes også, om ansøgeren kan få godskrevet dele af skoleforløbet og/eller praktikforløbet på hovedforløbet (social- og sundhedshjælperuddannelsen, social- og sundhedsassistentuddannelsen eller den pædagogiske assistentuddannelse).

En realkompetencevurdering kortlægger både de formelle og uformelle kompetencer, og der vurderes særligt på:
- din uddannelseserfaring
- din erhvervserfaring

Kontakt en studievejler, hvis du har spørgsmål til realkompetencevurdering.

  

Bestil en RKV

Du bestiller en realkompetencevurdering (RKV) ved at tilmelde dig en dag på social- og Sundhedsskolen. Vi udbyder et udvalg af dage, enten i Holstebro eller Herning, hvor du skal møde op på skolen.

Tilmeld dig og vælg dag via linket her