Grundforløb Plus (GF+)

Grundforløb Plus (GF+) er et nyt tilbud til unge og voksne, som har brug for lidt ekstra tid til at bliver afklaret omkring deres uddannelsesønsker og -muligheder.

GF+ er noget for: 
• dig, der har brug for afklaring i forhold til dit valg af uddannelse
• dig, der ønsker at styrke dine almene og erhvervsfaglige kompetencer for bedre at kunne gennemføre Grundforløb 2
• dig, der skal vænne sig til at gå i skole og blive bedre rustet til uddannelse
• dig, der har brug for at blive stærkere i det danske sprog

På GF+ får du kendskab til at arbejde med menneskers liv, hverdag og forskellige udfordringer gennem livets faser. Du har gode forudsætninger for at trives på Grundforløb+, hvis du har lyst til at være en del af en hverdag med et tæt holdfællesskab, praktiske øvelser og fokus på at arbejde med andre menneskers hverdag og livskvaliltet.

Hvis du består GF+, er du sikret en plads på Grundforløb 2 rettet mod social- og sundhedshjælperuddannelsen eller social- og sundhedsassistentuddannelsen.

Ønsker du at tage Grundforløb 2 rettet mod pædagogisk assistentuddannelse, skal du søge om optagelse på lige vilkår med andre uden GF+.

 

Holdstart i Herning: 3. maj 2022
Ansøgningsfrist: Kontakt skolen

Søg om optagelse

 

 

Adgangskrav

For at blive optaget på Grundforløb Plus (GF+) skal du:
- have bestået afgangsprøven fra folkeskolen med karakteren 02 i dansk og matematik (G-niveau)
- eller have bestået en anden tilsvarende prøve

Er du i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene: Kontakt skolens studievejledning. Her hjælper de dig med at afklare, hvordan du bedst kommer i gang med en uddannelse på social- og sundhedsskolen.

Klik og se kontaktinfo til skolens studievejledere

Du kan starte på GF+ én gang.

Du har ikke adgang til GF+ hvis du allerede har gennemført en ungdomsuddannelse. Så kan du i stedet søge direkte ind på Grundforløb 2 - læs mere om de forskellige Grundforløb 2 via dette link


Ansøgning

Du søger om optagelse på Grundforløb Plus (GF+) via www.optagelse.dk.

Husk, at du skal søge under "ungdomsuddannelser", og at du skal bruge dit NemID. 

Det er vigtigt, at du vedhæfter relevant dokumentation, så behandlingstiden af din ansøgning bliver så effektiv som muligt.

Fagretning: Omsorg, sundhed og pædagogik

På Social- og Sundhedsskolen Midt- og Vestjylland har Grundforløb Plus (GF+) fagretningen: Omsorg, sundhed og pædagogik.

Her får du kendskab til at arbejde med menneskers liv, hverdag og forskellige udfordringer gennem livets faser. Du bliver afklaret omkring dine uddannelsesmuligheder og tager første skridt mod en erhvervsuddannelse.

Økonomi

Hvis du er fyldt 18 år, har du mulighed for at søge Statens Uddannelsesstøtte (SU):

Læs mere om SU

Tilskud til transport:
Tilskud til offentlig transport (Ungdomskort).

Læs mere om tilskud til transport og ungdomskort

Videre uddannelse

Når du har gennemført og bestået Grundforløb Plus (GF+), kan du søge videre på Grundforløb 2.

Med et bestået GF+ er du sikret en plads på et Grundforløb 2 rettet mod social- og sundhedshjælper- eller social- og sundhedsassistentuddannelsen. Læs mere om uddannelserne her:

Grundforløb 2 rettet mod social- og sundhedshjælperuddannelsen 

Grundforløb 2 rettet mod social- og sundhedsassistentuddannelsen 


Ønsker du at tage Grundforløb 2 rettet mod Pædagogisk assistentuddannelse, skal du søge om optagelse på samme vilkår som andre uden GF+. Læs mere om uddannelsen her:

Grundforløb 2 rettet mod pædagogisk assistentuddannelse