Grundforløb Plus (GF+)

Grundforløb Plus (GF+) er et nyt tilbud til unge og voksne, som har brug for lidt ekstra tid til at bliver afklaret omkring deres uddannelsesønsker og -muligheder.

GF+ er noget for: 
• dig, der har brug for afklaring i forhold til dit valg af uddannelse
• dig, der ønsker at styrke dine almene og erhvervsfaglige kompetencer for bedre at kunne gennemføre Grundforløb 2
• dig, der skal vænne sig til at gå i skole og blive bedre rustet til uddannelse
• dig, der har brug for at blive stærkere i det danske sprog

På GF+ får du kendskab til at arbejde med menneskers liv, hverdag og forskellige udfordringer gennem livets faser. Du har gode forudsætninger for at trives på Grundforløb+, hvis du har lyst til at være en del af en hverdag med et tæt holdfællesskab, praktiske øvelser og fokus på at arbejde med andre menneskers hverdag og livskvaliltet.

Hvis du består GF+, er du sikret en plads på Grundforløb 2 rettet mod social- og sundhedshjælperuddannelsen, social- og sundhedsassistentuddannelsen eller pædagogisk assistentuddannelse på Social & SundhedsSkolen, Herning. 

 

Holdstart i Herning: 13. april 2021
Ansøgningsfrist: 1. april 2021 (kontakt skolen efter ansøgningsfrist; der kan være ledige pladser!)

Søg om optagelse

Søg om optagelse

 

 

Adgangskrav

For at blive optaget på Grundforløb Plus (GF+) skal du:
- have bestået afgangsprøven fra folkeskolen med karakteren 02 i dansk og matematik (G-niveau)
- eller have bestået en anden tilsvarende prøve

Opfylder du ikke karakterkravet om 02 i dansk og matematik fra folkeskolen, eller er du i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene:
Kontakt skolens studievejledning - de er klar til at hjælpe dig med at afklare, hvordan du bedst kommer i gang med en uddannelse på social- og sundhedsskolen

Du kan starte på GF+ én gang.

Du har ikke adgang til GF+ hvis du allerede har gennemført en ungdomsuddannelse, så kan du i stedet søge direkte ind på Grundforløb 2


Ansøgning

Du søger om optagelse på Grundforløb Plus (GF+) via www.optagelse.dk.

Husk, at du skal søge under "ungdomsuddannelser", og at du skal bruge dit NemID. 

Det er vigtigt, at du vedhæfter relevant dokumentation, så behandlingstiden af din ansøgning bliver så effektiv som muligt.

Fagretning: Mennesker, sundhed og udvikling

På Social & SundhedsSkolen, Herning har Grundforløb Plus (GF+) fagretningen: Mennesker, sundhed og udvikling.

Her får du kendskab til at arbejde med menneskers liv, hverdag og forskellige udfordringer gennem livets faser. Du bliver afklaret omkring dine uddannelsesmuligheder og tager første skridt mod en erhvervsuddannelse.

Økonomi

Hvis du er fyldt 18 år, har du mulighed for at søge Statens Uddannelsesstøtte (SU).

Se mere om SU

Tilskud til transport:
Tilskud til offentlig transport (Ungdomskort).

Se mere her

Videre uddannelse

Når du har gennemført og bestået Grundforløb Plus (GF+), er du sikret en plads på Grundforløb 2 på Social & SundhedsSkolen, Herning, hvor vi har flere forskellige versioner:

Grundforløb 2 rettet mod pædagogisk assistentuddannelse 

Grundforløb 2 rettet mod social- og sundhedshjælperuddannelsen 

Grundforløb 2 rettet mod social- og sundhedsassistentuddannelsen 
(med eller uden EUX)