Grundforløb 1

Grundforløb 1 er forberedende til at vælge og gennemføre en erhvervsuddannelse. Du kan tage Grundforløb 1 med eller uden EUX.

På Grundforløb 1 bliver du afklaret omkring dine uddannelsesmuligheder, og du bliver klar til at gå videre på Grundforløb 2 rettet mod social- og sundhedshjælperuddannelsen, social- og sundhedsassistentuddannelsen, pædagogisk assistentuddannelse eller en anden erhvervsuddannelse. 

Vælger du at tage Grundforløb 1 med EUX, har du mulighed for at gå videre på Grundforløb 2 med EUX. På Social & SundhedsSkolen, Herning er det muligt at tage Grundforløb 2 rettet mod social- og sundhedsassistentuddannelsen med EUX. Pt. udbyder vi ikke Grundforløb 2 rettet mod pædagogisk assistentuddannelsen med EUX.

På Grundforløb 1 får du kendskab til at arbejde med menneskers liv, hverdag og forskellige udfordringer gennem livets faser. Du har gode forudsætninger for at trives på Grundforløb 1, hvis du har lyst til at være en del af en hverdag med et tæt holdfællesskab, praktiske øvelser og fokus på at arbejde med andre menneskers hverdag og livskvaliltet.

Se folderen God start på grundforløbet

 

Holdstart i Herning og Holstebro: August 
Ansøgningsfrist: Juni (kontakt skolen efter ansøgningsfrist; der kan være ledige pladser!)

Søg om optagelse

  

Fagretning: Omsorg, sundhed og pædagogik

På Social- og Sundhedsskolen Midt- og Vestjylland har Grundforløb 1 fagretningen: Omsorg, sundhed og pædagogik.

Her får du kendskab til at arbejde med menneskers liv, hverdag og forskellige udfordringer gennem livets faser. Du bliver afklaret omkring dine uddannelsesmuligheder og tager første skridt mod en erhvervsuddannelse.

Adgangskrav

For at blive optaget på Grundforløb 1 skal du:
- have bestået afgangsprøven fra folkeskolen inden for de sidste 26 måneder samt have karakteren 02 i dansk og matematik (G-niveau)
- eller have bestået en anden tilsvarende prøve

Opfylder du ikke karakterkravet om 02 i dansk og matematik fra folkeskolen, kan du gå til optagelsesprøve (læs mere om optagelsesprøven via dette link), og har du ikke bestået afgangsprøven fra folkeskolen, kan du komme til en optagelsesamtale.

Du kan starte på Grundforløb 1 én gang.

Er du i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene: Kontakt skolens studievejledning. Her hjælper de dig med at afklare, hvordan du bedst kommer i gang med en uddannelse på social- og sundhedsskolen.

Klik og se kontaktinfo til skolens studievejledere

Ansøgning

Du søger om optagelse på Grundforløb 1 m/u EUX via www.optagelse.dk.

Husk, at du skal søge under "ungdomsuddannelser", og at du skal bruge dit NemID. 

Det er vigtigt, at du vedhæfter relevant dokumentation, så behandlingstiden af din ansøgning bliver så effektiv som muligt.

Sådan udfylder du ansøgningen

Optagelsesprøve

Optagelsesprøven er for dig, der har søgt ind på Grundforløb 1 eller 2, men som mangler karakteren 02 i dansk og/eller matematik fra folkeskolens afsluttende prøve eller tilsvarende.

Læs mere om at gå til optagelsesprøve og se datoer for kommende optagelsesprøver

På skolen

Grundforløb 1 er delt i 3 emner:

  • 1. Sundhed,
  • 2. Udvikling
  • 3. Den virtuelle institution

På Grundforløb 1 har du dansk på E- eller C-niveau, som forbereder dig til videre uddannelse på et af skolens hovedforløb.

I emne 1 lærer du om din egen sundhed, både fysisk og mentalt, og du arbejder med sundhedsbegrebet i forhold til børn, unge og ældre.

I emne 2 arbejder du med tilrettelæggelsen af pædagogiske forløb for alle aldersklasser, og du lærer om betydningen af at være en dygtig fagperson i arbejdet med mennesker.

I emne 3 skaber du, sammen med dine klassekammerater, en virtuel institution for enten børn, uge eller voksne. I kommer på inspirationsture på lokale institutioner. 

Økonomi

Hvis du er fyldt 18 år, har du mulighed for at søge Statens Uddannelsesstøtte (SU):

Læs mere om SU

Tilskud til transport:
Tilskud til offentlig transport (Ungdomskort).

Læs mere om tilskud til transport og ungdomskort

Videre uddannelse

Når du har gennemført Grundforløb 1, kan du søge om optagelse på et Grundforløb 2 på Social- og Sundhedsskolen Midt- og Vestjylland, hvor vi har flere forskellige versioner:

Grundforløb 2 rettet mod pædagogisk assistentuddannelse 

Grundforløb 2 rettet mod social- og sundhedshjælperuddannelsen 

Grundforløb 2 rettet mod social- og sundhedsassistentuddannelsen 
(med eller uden EUX)

Du kan også vælge at fortsætte din uddannelsen med et Grundforløb 2 på en anden erhvervsskole med andre indgange.

Information til kommende elever på GF1

Næste holdstart - Grundforløb 1 - august 2022

Når du er blevet optaget som elev på et grundforløb, får du besked via din e-Boks. Det er også hertil, vi sender praktiske oplysninger og dit UNI-Login, som du skal bruge for at logge på skolens it-system. Derfor er det meget vigtigt, at du har adgang til og tjekker post i din e-Boks.

Cirka en måned inden din skolestart modtager du et velkomstbrev fra skolen, hvori du bliver budt velkommen og får informationer omkring din første skoledag. Den består af en fælles velkomst, rundvisning og præsentation af skolen samt en samtale mellem dig og din kontaktlærer.

I de følgende dage præsenteres du for skolens it-system, du får udleveret bøger og bliver blandt andet introduceret til skolens bibliotek.

Brug for hjælp til at læse/regne/stave?
Hvis du oplever at have udfordringer ift. dine læse-, regne- eller stavefærdigheder, kan du kontakte skolens studievejledning og få hjælp til at afklare, om du har behov for hjælpemidler til brug i undervisningen. Det er vigtigt at få dette afklaret, inden du starter, så du kan få den bedst mulige start på din uddannelse.